26/5/15

INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ DEDICADA A CARLES SALVADOREl dimarts 26 a les 19h al Palau de Vivel se va inaugurar l'exposició dedicada a Carles Salvador, amb els murals que aportà la seua Fundació i els treballs que aportaren diverses escoles.

Carles Salvador ha estat nomenat escriptor de l'any en complir-se el sixanta aniversari de la seua mort.

Després de llargues negociacions, l'any 2002, els hereus de Carles Salvador, l'Institut d'Estudis Catalans i l'Ajuntament de Benasal van arribar a l'acord de crear una Fundació - la Fundació Carles Salvador - amb l'objectiu de preservar a Benasal tot el llegat que el Mestre conservava en la casa del carrer mossén Joaquim, núm. 17 de Benasal, última casa on va residir Carles Salvador a Benasal i on va viure, va conservar i va ampliar el seu llegat la seua filla Sofia Monferrer.
Benasal havia de ser el depositari d'este patrimoni i amb este convenciment i voluntat els hereus van confiar la gestió d'este llegat a un patronat constituït per representants de l'Institut d'Estudis Catalans, de l'Ajuntament de Benasal i d'ells mateixos, que s'han anat renovant i substituint al llarg d'estos anys.
Segons l'article 5 dels seus estatuts, la Fundació Carles Salvador té per objectiu:
Fer conéixer l'obra de Carles Salvador, important figura de les lletres valencianes i de la innovació pedagògica del segle XX.
Garantir la permanència del llegat de Carles Salvador a Benasal.
Dotar al municipi de Benasal d'un centre de dinamització cultural.

I per a aconseguir els mencionats objectius, la Fundació realitzarà les activitats següents:
Conservar i dinamitzar el llegat de Carles Salvador, difondre-ho i constituir Una Aula Museu Carles Salvador.
Potenciar la figura de Carles Salvador i totes les seues facetes i contribuir a la cerca de la innovació pedagògica.
Constituir una biblioteca amb el fons bibliogràfic i documental de Carles Salvador i el fons bibliogràfic aportat per l'Institut d'Estudis Catalans i altres entitats i centres universitaris i de busca, que permeta fer d'este centre un punt de referència en la innovació pedagògica al món de l'ensenyança i l'estudi de la llengua.
L'exposició que s'inaugura avui ofereix una visió global sobre l'època, la societat valenciana de les primeres dècades del segle XX, la importància de la cultura del valencianisme, els centres de cultura, les publicacions literàries i culturals, la llengua deels valencians, l'edducació i el territori, l'ensenyamnet del valencià en temps difícils, la poesia i la modernitat, sense oblidar l'activitat pedagògica, filosòfica i creativa del mestre.


Cal recordar que Carles Salvador ocupà la plaça en propietat en 1915 al poble de Benassal i que el contacte amb l'escola i la realitat del poble tindrien en ell una influència decisiva en la seua evolució intel·lectual i en la seua poesia.
Carles Salvador va ser una persona compromesa en el temps que va viure i la seua aportació es pot agrupar en quatre eixos essencials:
.En l'ensenyament (MRP)
.En la difusió de la normativa gramatical i ortogràfica (Normes del 32)
.En el compromís cívic i patriòtic (lluita pels valors democràtics en temps molt difícils)
.En la creació literària, destacant en poesia.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada