27/9/16

UN PASSEIG PER LA NOSTRA HISTÒRIA: EL ROSER Per a finalitzar l'acte contàrem amb la participació dels Aurorers: Els Aurorers de la  Mare de Déu del Roser de la Vall d’Uixó tenen la seu al barri del Roser (o de l’Alcudia) de la localitat. El lloc habitual d’assaigos setmanals és a l’ermita allí situada, antiga mesquita musulmana.
El grup consta de entre 20 i 30 aurorers, tots homens, i també entre 10 i 20 músics, homens i dones.
Es té constancia per escrit de l’existència de l’Aurora datades del 1749, encara que no se sap quan van començar la seua activitat.  Tampoc es coneixen els origens dels cants, hi ha en base a tradició musical mediterrànea i també en base musical medieval cristiana en reminiscències àrabs.
El motiu principal del aurorers és l’exaltació del Sant Rosari, del que es té una versió cantada i una altra en veus i acompanyament d’instruments de banda. La versió amb instrumens és la més popular i participen homens i dones de la parroquia.  També es canten coples als sants  que tenen més devoció a la Vall, a les festivitats  de l’esglesia i cicle de l’any liturgic (Dolors, Anunciació, Purísima…). Finalment es canta també música tradicional no religiosa.
La característica comú en tots els cants és l’utilizació de varies veus, generalment tres entonant i quatre o cinc responent en cor.
Els aurorers presenten la conjunció de  devoció a la Mare de Déu junt a estimar tradicions i compartir una forma d’oci basada en  la música.
 La dinámica d’activitat actual de l’Aurora és molt elevada. Es fan més de deu Rosaris a l’any, en la localitat i també es fan tres eixides anuals a Santuaris. Com a màxim cada dos mesos  es fan aurores on es canten coples als sants i festivitats, acabant els cants abans de l’eixida del sol.  A banda es participa de forma puntual en intercanvis o actes culturals diversos.

UN PASSEIG PER LA NOSTRA HISTÒRIA: EL ROSER